Екип

Клиника по неврохирургия работи мултидисциплинарен екип от специалисти с голям практически опит и компетентност за лечение на широк спектър заболявания засягащи нервната система

проф. д-р Н. Габровски, дм - неврохирург

Началник на Клиниката по неврохирургия

проф. д-р Ст. Габровски, дмн

Главен консултант на Кликата по неврохирургия

доц. д-р Г. Поптодоров, дм

Началник на отделение по невроонкология

д-р Н. Велинов

Завеждащ отделение по съдова неврохирургия

д-р К. Узунов

Завеждащ на отделение по гръбначна неврохирургия

д-р Г. Юруков

Завеждащ на отделение по невротравматология

д-р М. Захаринов

Завеждащ на отделение по детска неврохирургия

д-р Ж. Димов

Завеждащ на отделение по лицево-челюстна хирургия

д-р В. Михайлова

Завеждащ на отделение по неврология

д-р Бинев

Завеждащ на отделение по неврореанимация

Неврохирурзи

Тук можете да видите списък на всички неврохирурзи от Клиниката по неврохирургия

Невролози

Тук можете да видите списък на всички невролози от Клиниката по неврохирургия

Лицево-челюстни хирурзи

Тук можете да видите списък на всички лицево-челюстни хирурзи от Клиниката по неврохирургия

Анестезиолози и реаниматори

Тук можете да видите списък на всички Анестезиолози и реаниматори от Клиниката по неврохирургия

Физиотерапия и рехабилитация

Тук можете да видите списък на всички физиотерапевти и рехабилитатори от Клиниката по неврохирургия
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"