Техническо оборудване на опрационната на Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия разполага с:

С-рамо 2бр., операционен микроскоп - 4бр., от които един с интраоперативен флуоресцентен модул, апаратура за ендоскопски операции, ултразвуков аспиратор - CUSA, интраоперативен ултразвук, високоскоростен дрил - 2бр.,

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"