Тумори

Туморите на нервната система са сред най-честите заболявания на централната нервна система (ЦНС). Сред най-често срещаните тумори, които се лекуват в Клиниката по неврохирургия са: глиоми, менингеоми, вторични мозъчни тумори (метастази), невриноми, аденоми на хипофизата и други.

Глиоми

Глиомите са сред най-честите тумори на мозъка. Те могат да бъдат с различна степен на злокачественост.

Менингиоми

Менингиомът е често срещан доброкачествен тумор, който се развива от мозъчните обвивки.

Метастази (вторични мозъчни тумори)

Мозъчните метастази са тумори, които са се разпространили в мозъка от друго, първично туморно огнище.

Аденом на хипофизата

Аденомът на хипофизата е доброкачествен тумор, който се развива в тази ендокринна жлеза.

Шваном

Шваномът (известен и като "неврином") е доброкачествен тумор от обвивката на периферните нерви.

Други тумори на мозъка

Относително рядко срещани тумори на мозъка са: ...
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"