Съдови заболявания

Мозъчно-съдовата болест е една от главните причини за фатален изход и инвалидност в България. В Клиниката по неврохирургия се лекуват: мозъчни аневризми, артериовенозни малформации, хеморагичен мозъчен инсулт (вътремозъчен кръвоизлив), исхемичен  мозъчен  инсулт, оклузия и стеноза на прецеребрални и церебрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт и други (емболизиране на тумори, каротидо-кавернозни фистули, борба със съдовия спазъм).

Мозъчни аневризми

Мозъчни аневризми

Мозъчната аневризма представлява балонообразно разширение на мозъчен съд, което понякога руптурира (разкъсва се) причинявайки мозъчен инсулт или фатален изход...

Артерио-венозни малформации

Артерио-венозните малформации представляват вродени нарушения в развитието на съдовете с наличие на патологична връзка между артериите и вените.
Хеморагичен мозъчен инсулт  - интрацеребрален (вътремозъчен) кръвоизлив

Хеморагичен мозъчен инсулт - интрацеребрален (вътремозъчен) кръвоизлив

Хеморагичен мозъчен инсулт  - интрацеребрален (вътремозъчен) кръвоизлив е вторият, най-чест вид мозъчен инсулт след исхемичния мозъчен инсулт.

Исхемичен мозъчен инсулт

Исхемичен мозъчен инсулт представлява внезапно запушване на мозъчен съд и е сред водещите причини за смърт в България
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"