Полезни връзки

Тук ще намерите връзка към някои полезни и достоверни източници на информация в интернет.

Министерство на здравеопазването

 

Национална Здравноосигурителна каса (НЗОК)

 

Българско дружество по неврохирургия

 

Български лекарски съюз

 

Портал за обществени консултации

 

Комисия по здравеопазването

 

Здравен информационен портал - всичко за здравето

 

Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)

 

Изпълнителна агенция по трансплантации (ИАТ)

 

Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО)

 

Център "Фонд за лечение на деца"


"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАДНационален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

 

Национален център по наркомании (НЦН)

 

Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ)

 

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

 

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

 

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

 

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

 

Български Лекарски Съюз (БЛС)

 

Български зъболекарски съюз (БЗС)

 

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

Български фармацевтичен съюз (БФС)

 

Съюз на зъботехниците в България

 

Икономически и социален съвет

 

Омбудсман на Република България

 

Център "Фонд за асистирана репродукция”

 

Списък на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86Б, ал. 1 от Закона за здравето

 

Комисия за защита на личните данни - Шенгенско пространство


Комисия за защита на личните данни

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"