Клиниката по неврохирургия на болница Пирогов

Клиниката по неврохирургия на болница Пирогов има сключен договор с НЗОК по средните клинични пътеки:

КП №204 - Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение - 614 KB
КП №205 - Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение - 679 KB
КП №206 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) - 1009 KB
КП №207 - Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин - 944 KB
КП №208 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми - 714 KB
КП №209 - Хирургично лечение при травма на главата - 428 KB
КП №210 - Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение - 559 KB
КП №211 - Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - 623 KB
КП №212 - Гръбначни и гръбночномозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност - 438 KB
КП № 1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза - 361 KB
КП №3 - Паренхимен мозъчен кръвоизлив - 279 KB
КП №4 - Субарахноиден кръвоизлив - 266 KB
КП №18 - Епилепсия и епилептични пристъпи - 275 KB
КП №129 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма - 416 KB
КП №130 - Интензивно лечение при комбинирани и съчетани травми - 412 KB
КП №259 - Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност - 362 KB
КП №260 - Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - 377 KB
КП №261 - Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност - 417 KB
КП №262 - Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност - 271 KB
КП №263 - Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията - 228 KB
КП №264 - Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област - 376 KB
КП №265 - Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област - 286 KB
КП №266 - Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости - 278 KB
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"