Отделения

Невроонкология

Завеждащ отделение: доц. д-р Г. Поптодоров, дм

В отделението по Невроонкология се лекуват различни туморни заболявания на централната и периферна нервната система като глиоми, менингеоми, вторични мозъчни тумори (метастази),...

Съдова неврохирургия

Завеждащ отделение: д-р Н. Велинов, дм

В Отделението по Съдова неврохирургия се лекуват различни съдови заболявания на централната нервна система като: мозъчни аневризми, мозъчни кръвоизливи (интрацербрални, субарахноидни),...

Гръбначна неврохирургия

Завеждащ отделение: д-р К. Узунов

В отделението по Гръбначна неврохирургия се лекуват със съвременни и минимално инвазивни методи различни дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб като дискова херния, стеснение на...

Невротравматология

Завеждащ отделение: д-р Г. Юруков

В отделението по Невротравматология се лекува пълния спектър от леки, средни и тежки травми на централната и периферна нервна система като мозъчно сътресение, мозъчна контузия, фрактури на черепа и...

Детска неврохирургия

Завеждащ отделение: д-р М. Захаринов

В отделението по Детска неврохирургия се лекуват вродените и придобити заболявания на нервната система при деца като спина бифида, мозъчни думори и съдови малформации, леги, средни и тежки травми...

Лицево-челюстна хирургия

Завеждащ отделение: д-р Ж. Димов

В отделението по Лицево-челюстна хирургия се лекуват широк спектър от травматични, възпалителни и туморни заболявания на лицево-челюстната област и череп...

Неврология

Завеждащ отделение: д-р Михайлова

В отделението по Неврология се лекуват широк спектър от съдови, дегенеративни, възпалителни и генетични заболявания на централната и периферна нервна система...

Неврореанимация

Завеждащ отделение: д-р К. Бинев

В отделението по Неврореанимация се лекуват най-тежко болните, които имат нужда от интензивно лечение, изкуствено белодробна вентилация, продължителен контрол и мониториране на жизнените показатели.

Рехабилитация

Завеждащ отделение:д-р Стоянова

Отделението по рехабилитация осигурява оптимални условия за възстановявани в раниия следоперативен период.

Операционниен блок

Операционният блок разполага с 4 операционни зали оборудвани за извършване на най-съвременни неврохирургични операции в областта на невроонкологията, съдовата и гръбначната хирургия, невротравматизма при деца и при възрастни, както и лицево-челюстни интервениции.

Приемен кабинет

Приемния кабинет на Клиниката по неврохирургия е разположен в централния корпус и е с №111
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"