Отделение по Лицево-челюстна хирургия

Завеждащ отделение: д-р Ж. Димов

Отделението по Лицево-челюстна хирургия е създадено през 1971г. като сектор по Лицево-челюстна хирургия към Клиника по Спешна Неврохирургия.


На 4.10.1971г. е назначен  Доц. Саркиз Рупен Мектубджян като първият завеждащ сектор по ЛЧХ.Близо 10г. работи като завеждащ сектор ЛЧХ към клиниката,като през това време защитава кандидат медицинска дисертация.


През 1980г.е назначен Д-р Желю Костадинов Димов.Двамата работят близо 15г. в сектора.През 11.2001г. сектора прераства в отделение по ЛЧХ което разполага с 10 легла за болнечен,  престой, самстоятелна операционна и са назначени още 7 лекаря в това число 1 пластичен хирург,1 със специалност УНГ,5 дентални лекаря със специалност лицево-челюстна и  орална хирургия.В отделението се работи целия обем Лицево челюстна хирургия-травматология,онкология,възпалителни заболявания,деформации в ЛЧО и пластично-възстановителна хирургия.


Завеждащ отделение по ЛЧХ към момента е o-р Желю Костадинов Димов н.с. I ст. със специалност по Лицево челюстна хирургия и Орална хирургия .
 

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"