Отделение за Рехабилитация

Отделение за рехабилитация осигурява пълноценни грижи за възстановяването на пациентите в следоперативния период. Грижите на нашите физиотерапевти и рехабилитатори съкращават времето за връщане на пациентите към нормална активност и социален живот. Прилага се широк спектър от процедури и методи, съобразени с конкретното заболяване, възможностите на пациента и очакваните резулати.
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"