Приемен кабинет

Приемния кабинет на Клиниката по неврохирургия е разположен в централния корпус и е с №111
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"