Травми на ЦНС

Травмите на главата, гръбнака и периферните нерви са широко разпространени и често са с трайни последици за засегнатите.

Епидуралните кръвоизливи (епидурален хематом)

Епидуралните кръвоизливи се разполагат между вътрешната повърхност на черепа и твърдата мозъчна обвивка (дура матер).

Субдурален кръвоизлив

Субдуралните кръвоизливи се разполагат в т. нар. субдурално пространство- под дура матер.

Черепно-мозъчни травми - обща информация

Черепно-мозъчните травми (ЧМТ) включват увреждания на меките тъкани на главата, черепните кости, мозъчните обвивки и главния мозък, които са резултат от въздействието на външен фактор.

Мозъчно сътресение

Мозъчно сътресение е най-леката степен на травма на мозъка, но с потенциално трайни последици.

Средна и тежка черепно-мозъчна травма

Средна и тежка черепно-мозъчна травма обхваща широк спектър от травматични заболявания на мозъка.
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"