Заболявания на ЦНС при деца

Заболяванията на ЦНС при деца протичат със своята специфика и обхващат: вродени състояния (спина бифида и др.), хидроцефалия, тумори в детска възраст, съдови мълформации, травми при деца и други.

Краниосиностозa

Краниосиностозата е патологично състояние, което се характеризира с преждевременно срастване на костните шевове и нарушаване на пропорционалността между нарастването на мозъчния паренхим и черепната кухина...

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"