Диагностични методи

Правилния подход към лечението е възможен само при добре направена предварителна диагностика.

Магнито-резонансна томография (МРТ)

Магнито-резонансна томография е сред най-информативните, съвременни методи за образна диагностика.

Компютърна томография (КТ)

Компютърната томография е един от най-често използваните методи за изобразяване на нервната система и нейните заболявания.

Мозъчна ангиография

Мозъчната ангиография е основен метод за прецизно изследване на съдовата система на човешкото тяло и в частност - на мозъка.
Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"