Научна дейност

Заместване на прешленното тяло при фрактури в тораколумбалния преход на гръбначния стълб

Заместване на прешленното тяло при фрактури в тораколумбалния преход на гръбначния стълб

Габровски Н., Лалева М., Велинов Н., Илков П., Узунов К., Габровски Ст.

XXV-та Юбилейна национална конференция по неврохирургия - Велинград
 
28 - 30 октомври 2016
 
 

Scoliosis reduction and restoration of normal lumbar lordosis using a minimally invasive PLIF standalone technique

Uzunov K., Ilkov P., Iliev C., Gabrovsky St., Velinov N., Gabrovsky N.

 
EANS Academy. Sep 5, 2016; 140398

Невроонкология - Съвременни методи за лечение на мозъчните тумори.

Габровски Н.

Втора научно-практическа конференция на БЛС - гр. Несебър

13 - 15 май 2016

Съвременни методи за лечение на мозъчносъдовите заболявания

Габровски Н.

Втора научно-практическа конференция на БЛС - гр. Несебър

 

13 - 15 май...

Интраутеринна директна проникваща фетална травма на главата след прострелване - клиничен случай

 М. Захаринов1, Н. Габровски1, Ст. Овнарски1, Н. Велинов1, Ст. Габровски1

Н. Гаврилова2, Р. Андонова2, Хр. Пседерски2
 
1. Клиника по Неврохирургия, УМБАЛСМ “Н....
Fluorescence assisted resection of brain tumors using 5-aminolevulinic acid (5-ALA)

Fluorescence assisted resection of brain tumors using 5-aminolevulinic acid (5-ALA)

Poptodorov G., Velinov N., Gabrovsky N., Laleva M., Ilkov P., Kamenova M., Gabrovsky St.

2nd Congress of Southeast Europe Neurosurgical Society - SeENS SARAJEVO 2015
 
22 - 25 October 2015
Simple and reliable method of distal catheter elongation of ventriculo-periotenal shunt in a pediatric hydrocephalus patient

Simple and reliable method of distal catheter elongation of ventriculo-periotenal shunt in a pediatric hydrocephalus patient

Alioski N, Zaharinov M, Gabrovski N, Laleva M., Velinov N.,Gabrovsky St

Technical advances in Neurosurgery - Madrid

18 - 21 October 2015

 

Single stage surgical treatment of a patient with cranial chondroid chordoma using combined transoral, far-lateral approach and occipitospinodesis

Single stage surgical treatment of a patient with cranial chondroid chordoma using combined transoral, far-lateral approach and occipitospinodesis

Gabrovsky N., Velinov N., Laleva M., Hristov N., Gabrovsky St.

 
Technical advances in Neurosurgery - Madrid
 
18 - 21 October 2015
Endovascular treatment of brain aneurysms using remodelling techniques

Endovascular treatment of brain aneurysms using remodelling techniques

 Alioski N., Velinov N., Gabrovsky N., Kirova G., Poptodorov G., Uzunov K., Gabrovsky St.

 
Technical advances in Neurosurgery - Madrid
 
18 - 21 October 2015
Percutaneous pedicle screw fixation for the treatment of spondylodiscitis

Percutaneous pedicle screw fixation for the treatment of spondylodiscitis

Gabrovsky N., Laleva M., Velinov N.,Uzunov K., Gabrovsky St.

 
Technical advances in Neurosurgery - Madrid
 
18 - 21 October 2015
Minimally invasive transforaminal interbody fusion

Minimally invasive transforaminal interbody fusion

Gabrovsky N., Laleva M., Velinov N., Ilkov P., Gabrovsky St.

 
Technical advances in Neurosurgery - Madrid
 
18 - 21 October 2015

Standalone cage for posterior lumbar interbody fusion with minimally invasive bilateral discectomy, without arthrectomy

Uzunov K., Ilkov P., Alioski N., Gabrovsky N., Gabrovsky St., Iliev Ts., Gabrovsky N.

J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2015; 76 - A099

Дългосегментна перкутанна транспедикуларна фиксация по повод прешленна фрактура на торакално ниво при пациент с анкилозиращ спондилит

Дългосегментна перкутанна транспедикуларна фиксация по повод прешленна фрактура на торакално ниво при пациент с анкилозиращ спондилит

Н. Габровски, М. Лалева, Н. Велинов, Ст. Габровски

ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г.
Реконструкция на annulus fibrosus при лумбална дисцектомия - първоначален опит

Реконструкция на annulus fibrosus при лумбална дисцектомия - първоначален опит

Н. Габровски, М. Лалева, Н. Велинов, Ст. Габровски

 ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014 г.
Анаплазия на глиофибром в астроцитом трета степен и хирургично лечение с помощта на 5-аминолевуленова киселина - клиничен случай

Анаплазия на глиофибром в астроцитом трета степен и хирургично лечение с помощта на 5-аминолевуленова киселина - клиничен случай

Г. Поптодоров, Н. Велинов, М. Каменова, П. Станишев, М. Лалева, Н. Христов, Н. Габровски

ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г.
Редукционна система OSSEOFIX® при компресионни спинални фрактури - първоначален опит

Редукционна система OSSEOFIX® при компресионни спинални фрактури - първоначален опит

Н. Габровски, М. Лалева, М. Захаринов, П. Илков, Ст. Габровски

ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г.
Ранна следоперативна рехабилитация при пациент с фрактура-луксация С1-С2 и дегенеративна шийна стеноза на базата на ревматоиден полиартрит

Ранна следоперативна рехабилитация при пациент с фрактура-луксация С1-С2 и дегенеративна шийна стеноза на базата на ревматоиден полиартрит

Б. Димитров, Е. Крайнева, К. Странджев, К. Узунов, П. Илков, Н. Габровски

 ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г
Спинални епидурални хематоми - клинични случаи от практиката

Спинални епидурални хематоми - клинични случаи от практиката

П. Илков, К. Узунов, Н. Габровски, М. Лалева, Ст. Габровски

ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г.
Субдурален хематом при пациент с есенциална тромбоцитопения

Субдурален хематом при пациент с есенциална тромбоцитопения

Г. Поптодоров, Н. Велинов, М. Лалева, К. Абазова, Н. Габровски

ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г.
Използване на 3D технология за реконструкция на пострезекционен краниофациален дефект

Използване на 3D технология за реконструкция на пострезекционен краниофациален дефект

K. Георгиев, Р.Борисов, К.Димов, Г.Поптодоров, Н.Велинов, Н.Габровски

ХХІІІ Национална конференция по неврохирургия - Риу Правец Ризорт
 
7 - 9 ноември 2014г.
Long-segment percutaneous transpedicular fixation in spinal trauma

Long-segment percutaneous transpedicular fixation in spinal trauma

N. Gabrovsky, M. Laleva, K. Uzunov, N. Velinov, St. Gabrovsky

15th European Congress of Neurosurgery - Prague, Czech Republic
 
12 - 17 октомври 2014г.
 
Annulus fibrosus reconstruction in the treatment of lumbar disk herniation - initial experience

Annulus fibrosus reconstruction in the treatment of lumbar disk herniation - initial experience

N. Gabrovsky, M. Laleva, N. Velinov, St. Gabrovsky

15th European Congress of Neurosurgery - Prague, Czech Republic

12 - 17 октомври 2014г.
 

5-Aminolevulinic acid (5-ALA) guided tumor resection in patients with different brain tumors. Role of 5-ALA assisted resection in the zone of tumor invasion

 N. Velinov, G. Poptodorov, N. Gabrovsky, M. Laleva, P. Ilkov, M. Kamenova, St. Gabrovsky

15th European Congress of Neurosurgery -  Prague, Czech Republic
 
12 - 17 октомври  2014 

 

54 намерени, страница 1 от общо 3  1 | 2 | 3   
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"