Какво лекуваме

Тумори

Туморите на нервната система са сред най-честите заболявания на централната нервна система (ЦНС). Сред най-често срещаните тумори, които се лекуват в Клиниката по неврохирургия са: глиоми, менингеоми, вторични мозъчни тумори (метастази), невриноми, аденоми на хипофизата и други.

Съдови заболявания

Мозъчно-съдовата болест е една от главните причини за фатален изход и инвалидност в България. В Клиниката по неврохирургия се лекуват: мозъчни аневризми, артериовенозни малформации, хеморагичен мозъчен инсулт (вътремозъчен кръвоизлив), исхемичен  мозъчен  инсулт, оклузия и стеноза на...

Травми на ЦНС

Травмите на главата, гръбнака и периферните нерви са широко разпространени и често са с трайни последици за засегнатите.

Заболявания на ЦНС при деца

Заболяванията на ЦНС при деца протичат със своята специфика и обхващат: вродени състояния (спина бифида и др.), хидроцефалия, тумори в детска възраст, съдови мълформации, травми при деца и други.

Диагностични методи

Правилния подход към лечението е възможен само при добре направена предварителна диагностика.

Гръбначни заболявания

В Клиниката се лекува целия спектър от дегенеративни, туморни и травматични заболявания на гръбначния стълб като дискови хернии, остеохондроза, фрактури (травматични и патологични), гръбначни и гръбначно-мозъчни тумори и съдови малформации.
 

Лицево-челюстна хирургия

В отделението по лицево-челюстна хирургия се лекуват множество травматични, онкологични, възпалителни и вродени заболявания...

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"