Д-р Константин Узунов, неврохирург в „Пирогов”: Реконструктивните интервенции са огромен скок в гръбначната хирургия

Д-р Константин Узунов, неврохирург в „Пирогов”: Реконструктивните интервенции са огромен скок в гръбначната хирургия Публикувано в zdrave.net Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване

- Д-р Узунов, каква е динамиката на травматизма и в частност – на гръбначния травматизъм през последните години?

- В цял свят травматизмът се увеличава като брой злополуки и тежест, нашата страна не прави изключение. У нас дори нарастването е с по-бързи темпове. Лошата инфраструктура, разбитите пътища, високата скорост и липсата на дисциплина у водачите са сред водещите причини за автомобилния травматизъм. В по-общ план неблагоприятно се отразяват някои фактори от битов, социален и икономически характер – сбивания сред криминалния контингент, битови свади.

Цялото интервю можете да видите тук...

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"