Мозъчни аневризми

Мозъчни аневризми Мозъчната аневризма представлява балонообразно разширение на мозъчен съд, което понякога руптурира (разкъсва се) причинявайки мозъчен инсулт или фатален изход...


Клиника на мозъчните аневризми

Мозъчната аневризма представлява балонообразно разширение на мозъчен съд , което понякога руптурира (разкъсва се) причинявайки мозъчен инсулт или фатален изход.
Аневризмалната субарахноидна хеморагия (САХ) съставлява 1-7% от мозъчният инсулт и засяга около 6-12 на 100 000 души годишно най често на възраст между 40 и 60 години. В резултат на руптура на мозъчна аневризма възниква различен по тежест субарахноиден кръвоизлив. В 20-40% се наблюдава паренхиматозен кръвоизлив, 15-30% интравентрикулен кръвоизлив и в 2-5% субдурален кръвоизлив.
Приблизително 46% от болните завършват с летален изход независимо от проведеното лечение. Тъй-като най-честата причина за възникване на субарахноиден кръвоизлив е руптура на мозъчна аневризма рисковите фактори за САХ и образуване на аневризма се припокриват.
Рискови фактори за възникване на субарахноиден кръвоизлив (мозъчна аневризма) са:  тютюнопушене, артериална хипертония, употреба на алкохол, генетичен риск (бъбречна поликистоза, Ехлер-Данлос синдром и др.), употреба на симпатикомиметици, естрогенен дефицит, прием на статини и др.)
Водещата клинична изява е остро настъпило главоболие с наличие на менингорадикулерно дразнене и различна по тежест огнищна неврологична симптоматика. 30-50% от пациентите получават по-лека хеморагия т.нар „warning leak” , която предхожда тежкият субарахноиден кръвоизлив с 6-20 дни.  При пациенти с тежък субарахноиден кръвоизлив и наличие на количествени нарушения в съзнанието се налага лечение в Отделение за интензивно лечение и реанимация.
 

Диагностика на мозъчните аневризми

Нативното компютърно томографско(КТ) изследване демонстрира наличието на САХ в над 95% от случаите през първите 24 часа от кръвоизлива. Провежда се КТ-ангиография, ядреноматнитен резонанс(ЯМР)-ангиография или конвенционална мозъчна панангиография с цел уточняване на локализацията на аневризмата. Мозъчната панагиография се счита за златен стандарт при диагностиката на мозъчните аневризми.
Лумбална пункция - задължително изследване ако има негативно КТ изследване на фона на клинична изява характерна за САХ. Наличие на ксантохромия е типичен белег на САХ. В допълнение на това изследване може да се осъществи спектрофотометрия, която е с чувствителност до 95% след дванадесетия час от кръвоизлива.

Лечение на мозъчните аневризми

При пациентите с аневризмален субарахноиден кръвоизлив  съществуват различни хирургични достъпи в зависимост от локализацията на аневризмите.
Основната цел на съвременното неврохирургичното лечение е изключване на аневризмата от мозъчното кръвообращение с цел предодвратяване на рецидив на кръвоизлива и същевременно съхраняване на нормалният мозъчен кръвоток. Основоположник на микрохирургичното лечение на аневризмите е G.Yashargil, който през 1960 г. популяризира клипсирането на мозъчните аневризми, използвайки микрохирургична техника чрез поставяне на аневризмални клипси. Тази техника понастоящем е възприета като златен стандарт в хирургичното лечение на мозъчните аневризми.
Съвременната ендоваскуларна методика широко използвана в момента е изобретена през 1991 г. от италианския неврохирург Guido Guglielmi с въвеждането на откачащи се спирали - Guglielmi Detachable Coils. Поредица проучвания доказаха високата ефективност на този тип лечение при сравнително по-нисък процент на усложнения в сравнение с хирургията.
 

Ендоваскуларно лечение на аневризми -

Unassisted Aneurysm Coiling Technique from Norton Healthcare on Vimeo.

Съдовия спазъм остава едно от най-сериозните усложнения на субарахноидната хеморагия и е причина за редица необратими увреждания.Въпреки множеството проучвания на различни медикаменти към настоящия момент единствено нимодипина е доказал, че подобрява прогнозата при тези болни. Развитието на ендоваскуларните техники позволи ангиопластиката и интраартериалната вазодилатазия да се въведат като надеждни методи за борба със съдовия спазъм след САХ.
 

 

В центъра за ендоваскуларно лечение към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов се извършва както хирургично, така и ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми.
 

Снимки

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"